• Denna hemsida har en ny ägare.
  • info@jgvent.se

VVS

VVS står för Värme Ventilation och Sanitet och är en bransch inom byggindustrin. Dessa termer hör såklart ihop med varandra i det stora. Alla fastigheter har dessa tre och de samspelar med varandra. Men i detaljerna innebär dem olika saker.

Värme handlar om hur fastigheten värms upp och hur mycket energi som går åt till att tillföra den behövda värmen. VVS-tekniker hjälper fastighetsägare med installation av värmepumpar, värmepannor etc och även energisparåtgärder.

Ventilation innebär justering och installation av ventilationssystemet i en byggnad. Det finns olika typer av ventilationssystem och dessa ska kontrolleras regelbundet av en certifierad ventilationskontrollant.

Sanitet omfattar system för hantering av vätskor och gaser. Såsom radon exempelvis men även installationer för tapp- och spillvatten.