Ventilation

Ventilation

Ventilationen är viktig för att vi ska må bra. Friskt syre måste in i rummen och syrefattig luft behöver ventileras ut.