• Denna hemsida har en ny ägare.
  • info@jgvent.se

OVK

Är du ägare till en byggnad eller fastighet måste du se till att den genomgår en OVK – obligatorisk ventilationskontroll. OVK kontrollerar att inomhusklimatet i din byggnad är hälsosamt. En OVK görs alltid när en byggnad skall tas i bruk för första gången och därefter genomgås så kallade återkommande besiktningar regelbundet. Vilket intervall som gäller för din byggnad beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

Byggnadstyp Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation. 6 år
En- och tvåbostadshus. ingen återkommande besiktning

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

OVK skall utföras av en certifierad sakkunnig besiktningsman och ska även vara oberoende. Efter besiktningen får byggnaden ett intyg och besiktningsmannen skriver på ett protokoll. Detta protokoll ges till fastighetsägaren och skickas till kommunens byggnadsnämnd. Är ventilationssystemet icke godkänt, skall fastighetsägaren se till att åtgärda brister och fel omgående.