• Denna hemsida har en ny ägare.
  • info@jgvent.se

Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna – allt ifrån valet av lampa i ditt hem till effektivare processer inom industrin. Vill du veta vilka energibesparingar som kan göras för din hyres- eller bostadsrättsförening eller annan kommersiell fastighet? En energideklaration ger dig då ett bra underlag att kunna fatta beslut om energianvändningen, som ofta går att minska. Precis som för småhus är energideklarationen ett lagkrav för byggnader likt flerbostadshus.

En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert som gör en genomgående energibesiktning av byggnaden och de områden som kan påverka energianvändningen. För dig som beställt en energideklaration ingår även rådgivning där energiexperten kommer ge dig förslag på hur du kan spara pengar genom att skära ner på energianvändningen.

Enligt lag ska följande ingå i en energideklaration

  • Byggnadens energiprestanda, den energi som krävs för att uppfylla ett normalt bruk av byggnaden.
  • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts
  • Referensvärden för byggnaden, så att man kan jämföra med andra byggnaders energiprestanda.
  • Information om radonmätning har utförts.
  • Åtgärdsförslag som gör byggnaden mer energieffektiv.

 

Fördelarna är många med energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader.

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.